over.php

Over mijn werk

Mijn fascinatie voor communicatie overstijgt de talige vorm. Niet alleen verbale en non-verbale aspecten in het menselijk gesprek zijn interessant, ook die vormen van ‘spreken met’ dieren en fabelwezens in alle mogelijke situaties en tijdsdimensies inspireren mij in mijn werk. Kunst biedt de mogelijkheid om mimesis te overstijgen, om de wereld te betoveren. In die zin kan de verbeelding weergegeven worden van de mandragora tot de hellehond. En in die verbeelding ontstaat het gesprek binnen de context van het kunstobject enerzijds en het gesprek tussen waarnemer en het kunstobject anderzijds.

In zijn esthetica gebruikt Hans-Georg Gadamer drie metaforen voor een kunstbeleving: Spel, Symbool en Feest. De drie begrippen verwijzen integraal naar een ervaring die door de participanten gewenst is: wie zich aan het spel onttrekt, is geen speler, die is spelbederver; wie geen oog heeft voor het symbolische, sluit zich af van de ervaring; wie zich aan het feest onttrekt is geen deelnemer aan het feest. Het kunstwerk beeldt uit. Het kunstwerk representeert, en daar ligt de actuele verwijzing naar de complementaire herinneringsschijf die beeld staat voor het symbolische. Het symbolische in de kunst berust op een onoplosbaar antagonisme van verwijzing en verberging, in de onthulling blijft de verhulling.

Met mijn werk geef ik vorm aan mijn interpretatie van een werkelijkheid.